vinicolo Hub

Projekt dizajn i një cocktail bar-i të lëvizshëm në portin e Katanias.

2017

Porti i Katanias _ CT

Një projekt që lind nga dëshira e klientit për t’u rikthyer në treg me një inovacion unik e të pazakontë, me synimin për të “eksperimentuar” me forma të reja të aktivitetit dhe të sjellë një risi arkitekturore. Ideja frymëzohet nga elementët vizualë, format dhe tipologjitë ndërtimore të portit të Katanias, të cilat janë riinterpretuar dhe risjellë në formën e një kafeneje, një hapësire të vogël rekreative.
Kështu lindi ideja e një kontejneri të gjatë rreth 12m që shërben si ndalesë për t’u shplodhur dhe freskuar. Element i projektuar dhe prodhuar posaçërisht për t’u mbyllur si të ishte një kuti, e cila kur hapet merr jetë. Përbëhet nga pjesë të lëvizshme që marrin forma të ndryshme, p.sh.,dy panelet më të mëdhenj ngrihen lart përmes një sistemi pistonësh hidraulikë, duke shërbyer si strehë mbrojtëse dhe duke lënë kështu hapësirë për zonën e shërbimit; një panel i vogël kthehet në një mur ekspozitor, ndërsa tjetri ka një shkallë që të çon lart në tarracë, nga e cila mund të admirosh portin dhe qytetin.

Një projekt që lind nga dëshira e klientit për t’u rikthyer në treg me një inovacion unik e të pazakontë, me synimin për të “eksperimentuar” me forma të reja të aktivitetit dhe të sjellë një risi arkitekturore. Ideja frymëzohet nga elementët vizualë, format dhe tipologjitë ndërtimore të portit të Katanias, të cilat janë riinterpretuar dhe risjellë në formën e një kafeneje, një hapësire të vogël rekreative.
Kështu lindi ideja e një kontejneri të gjatë rreth 12m që shërben si ndalesë për t’u shplodhur dhe freskuar. Element i projektuar dhe prodhuar posaçërisht për t’u mbyllur si të ishte një kuti, e cila kur hapet merr jetë. Përbëhet nga pjesë të lëvizshme që marrin forma të ndryshme, p.sh.,dy panelet më të mëdhenj ngrihen lart përmes një sistemi pistonësh hidraulikë, duke shërbyer si strehë mbrojtëse dhe duke lënë kështu hapësirë për zonën e shërbimit; një panel i vogël kthehet në një mur ekspozitor, ndërsa tjetri ka një shkallë që të çon lart në tarracë, nga e cila mund të admirosh portin dhe qytetin.

vinicolo Hub

Projekt dizajn i një cocktail bar-i të lëvizshëm në portin e Katanias.

2017

Porti i Katanias _ CT

Një projekt që lind nga dëshira e klientit për t’u rikthyer në treg me një inovacion unik e të pazakontë, me synimin për të “eksperimentuar” me forma të reja të aktivitetit dhe të sjellë një risi arkitekturore. Ideja frymëzohet nga elementët vizualë, format dhe tipologjitë ndërtimore të portit të Katanias, të cilat janë riinterpretuar dhe risjellë në formën e një kafeneje, një hapësire të vogël rekreative.
Kështu lindi ideja e një kontejneri të gjatë rreth 12m që shërben si ndalesë për t’u shplodhur dhe freskuar. Element i projektuar dhe prodhuar posaçërisht për t’u mbyllur si të ishte një kuti, e cila kur hapet merr jetë. Përbëhet nga pjesë të lëvizshme që marrin forma të ndryshme, p.sh.,dy panelet më të mëdhenj ngrihen lart përmes një sistemi pistonësh hidraulikë, duke shërbyer si strehë mbrojtëse dhe duke lënë kështu hapësirë për zonën e shërbimit; një panel i vogël kthehet në një mur ekspozitor, ndërsa tjetri ka një shkallë që të çon lart në tarracë, nga e cila mund të admirosh portin dhe qytetin.

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878