image-icon
video-icon

Atelier

Projekt për krijimin e një hapësire, aktiviteti j së cilës do të jetë Atelier Tattoo & Berber Shop.

2022

Katania (CT)

image-icon
video-icon

Atelier

Projekt për krijimin e një hapësire, aktiviteti j së cilës do të jetë Atelier Tattoo & Berber Shop.

2022

Katania (CT)

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878