lineaT studio

Salvatore Terranova ka lindur në Catania më 2 shtator 1984. Është diplomuar në Fakultetin e Arkitekturës IUAV në Venecias.
Giorgia Testa lindur në Catania më 25 dhjetor 1984. Është diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Arkitekturës së Katanias në vitin 2010. Ajo ka ndjekur studimet Master të nivelit II në Inxhinieri Sizmike në Messina, nga ku diplomohet në nëntor 2012.
Pas bashkëpunimeve me studio të njohura arkitekture dhe inxhinierie, në tetor 2015 themelojnë studion LineaT në provincën e Katanias, me dëshirën dhe synimin për të sfiduar nëpërmjet arkitekturës veten dhe jo vetëm, në një profil ende jo shumë të frytshëm dhe me shumë problematika të njohura tashmë. Studio ka realizuar projekte të ndryshme, si në sektorin e banesave, rezidencave, ashtu edhe në sektorit tregtar, të përmasave të vogla dhe të mëdha, deri në projekte që kanë të bëjnë me elementet e dizajnit, të projektimit, duke i kushtuar vëmendje të veçantë kërkimit të materialeve dhe teknikave inovative të ndërtimit. Promovues i një arkitekture që integrohet në mënyrë harmonike me territorin ku operon dhe që është mbi të gjitha një mjet për rigjenerimin e shoqërisë. I vetëdijshëm për rëndësinë që ka studimi arkitektonik në cilësinë e jetës, studio synon të nxisë një efekt domino, i cili çon në një zhvillim cilësor dhe në shkallë të gjerë të territorit. Procesi i krijimit realizohet duke nisur fillimisht nga struktura bazë, duke integruar aspektet teknologjike dhe duke respektuar kontekstin e vendit ku ndodhet, deri në studimin e detajuar që synon projektimi.

salvatore_terranova_ arkitekt +393485459123

giorgia_testa_inxhiniere +393406131327

lineaT studio

Salvatore Terranova ka lindur në Catania më 2 shtator 1984. Është diplomuar në Fakultetin e Arkitekturës IUAV në Venecias.
Giorgia Testa lindur në Catania më 25 dhjetor 1984. Është diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Arkitekturës së Katanias në vitin 2010. Ajo ka ndjekur studimet Master të nivelit II në Inxhinieri Sizmike në Messina, nga ku diplomohet në nëntor 2012.
Pas bashkëpunimeve me studio të njohura arkitekture dhe inxhinierie, në tetor 2015 themelojnë studion LineaT në provincën e Katanias, me dëshirën dhe synimin për të sfiduar nëpërmjet arkitekturës veten dhe jo vetëm, në një profil ende jo shumë të frytshëm dhe me shumë problematika të njohura tashmë. Studio ka realizuar projekte të ndryshme, si në sektorin e banesave, rezidencave, ashtu edhe në sektorit tregtar, të përmasave të vogla dhe të mëdha, deri në projekte që kanë të bëjnë me elementet e dizajnit, të projektimit, duke i kushtuar vëmendje të veçantë kërkimit të materialeve dhe teknikave inovative të ndërtimit. Promovues i një arkitekture që integrohet në mënyrë harmonike me territorin ku operon dhe që është mbi të gjitha një mjet për rigjenerimin e shoqërisë. I vetëdijshëm për rëndësinë që ka studimi arkitektonik në cilësinë e jetës, studio synon të nxisë një efekt domino, i cili çon në një zhvillim cilësor dhe në shkallë të gjerë të territorit. Procesi i krijimit realizohet duke nisur fillimisht nga struktura bazë, duke integruar aspektet teknologjike dhe duke respektuar kontekstin e vendit ku ndodhet, deri në studimin e detajuar që synon projektimi.

salvatore_terranova_ arkitekt +393485459123

giorgia_testa_inxhiniere +393406131327