clinica falcidia

Projekt për rinovimin e një klinike në Katania.

2020

Katania(CT)

Projekti konsiston në riideimin e një fasade të re, falë së cilës konstruksioni ekzistues do të bëhet më i lehtë dhe më transparent. E njëjta gjë vlen edhe për zgjerimin e hollit kryesor, i projektuar për të integruar funksionet e ndryshme në një element të vetëm arkitekturor.

clinica falcidia

Projekt për rinovimin e një klinike në Katania.

2020

Katania(CT)

Projekti konsiston në riideimin e një fasade të re, falë së cilës konstruksioni ekzistues do të bëhet më i lehtë dhe më transparent. E njëjta gjë vlen edhe për zgjerimin e hollit kryesor, i projektuar për të integruar funksionet e ndryshme në një element të vetëm arkitekturor.

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878