image-icon
video-icon

Cilento Hub

Qendër e re shumëfunksionale në Cilento.

2022

Cilento

Ideja e këtij projekti lidhet në dëshirën për të krijuar një hapësirë tregtare shumëfunksionale, e cila edhe pse me një strukturë të izoluar në pamje të parë, ruan nivel të lartë të transparence. Kjo qendër shërben si pikë kontakti për prodhimin dhe shpërndarjen e produkteve vendase në Cilento.

image-icon
video-icon

Cilento Hub

Qendër e re shumëfunksionale në Cilento.

2022

Cilento

Ideja e këtij projekti lidhet në dëshirën për të krijuar një hapësirë tregtare shumëfunksionale, e cila edhe pse me një strukturë të izoluar në pamje të parë, ruan nivel të lartë të transparence. Kjo qendër shërben si pikë kontakti për prodhimin dhe shpërndarjen e produkteve vendase në Cilento.

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878