image-icon
video-icon

Residence monofamiljare

Kompleks banimi monofamiljar

2022

San Gregorio, Katania

Ideja e dizajnit merr formë duke u nisur nga një element i thjeshtë, i cili nëse shumëfishohet shërben si një hapësirë për zhvillimin e mjediseve të brendshme. Çdo trup vepron në mënyrë të pavarur, por duke ruajtur gjithmonë një tipar të përbashkët dhe aty ku është i vendosur lidhësi vertikal, i beson hapësirës boshe detyrën për t’a veçuar nga të tjerët. Edhe pse i konceptuar mbi bazën e një matrice të vetme, projekti ka një sërë objektivash, ku më i rëndësishmi është ai i krijimit të shumë elementëve të ngjashëm por jo të njëjtë, të bashkuar, por njëkohësisht të ndarë, e mbi të gjitha të jenë në një marrëdhënie të vazhdueshme me kontekstin.

image-icon
video-icon

Residence monofamiljare

Kompleks banimi monofamiljar

2022

San Gregorio, Katania

Ideja e dizajnit merr formë duke u nisur nga një element i thjeshtë, i cili nëse shumëfishohet shërben si një hapësirë për zhvillimin e mjediseve të brendshme. Çdo trup vepron në mënyrë të pavarur, por duke ruajtur gjithmonë një tipar të përbashkët dhe aty ku është i vendosur lidhësi vertikal, i beson hapësirës boshe detyrën për t’a veçuar nga të tjerët. Edhe pse i konceptuar mbi bazën e një matrice të vetme, projekti ka një sërë objektivash, ku më i rëndësishmi është ai i krijimit të shumë elementëve të ngjashëm por jo të njëjtë, të bashkuar, por njëkohësisht të ndarë, e mbi të gjitha të jenë në një marrëdhënie të vazhdueshme me kontekstin.

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878