vinicolo

Shndërrimin i një stalle të vjetër në qendrën historike të Katanias në një cocktail bar.

2016

Katania

Pasi është bërë rishikimi i hapësirave dhe kthinave, rigjejmë bukurinë e modus operandi të një herë e një kohe, duke nxjerrë në pah tavanët e harkuar e duke i dhënë rifiniturat përfundimtare me të njëjtën teknikë,
me cocciopesto/opus signinum (material ndërtimi i përdorur në Romën e lashtë).
Muret, të cilët ndjekin formën e lakuar të tavanëve, janë të veshura me ristela druri dhe përmbajnë rafte ku do të ekspozohen produktet vendase.

vinicolo

Shndërrimin i një stalle të vjetër në qendrën historike të Katanias në një cocktail bar.

2016

Katania

Pasi është bërë rishikimi i hapësirave dhe kthinave, rigjejmë bukurinë e modus operandi të një herë e një kohe, duke nxjerrë në pah tavanët e harkuar e duke i dhënë rifiniturat përfundimtare me të njëjtën teknikë,
me cocciopesto/opus signinum (material ndërtimi i përdorur në Romën e lashtë).
Muret, të cilët ndjekin formën e lakuar të tavanëve, janë të veshura me ristela druri dhe përmbajnë rafte ku do të ekspozohen produktet vendase.

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878