fabbrica trasparente Gallina

Konkurs idesh për shndërrimin e hapësirave industriale të braktisura në selinë e re operative dhe drejtuese të Dott.Gallina srl.

2019

Beinasco _ TO

fabbrica trasparente Gallina

Konkurs idesh për shndërrimin e hapësirave industriale të braktisura në selinë e re operative dhe drejtuese të Dott.Gallina srl.

2019

Beinasco _ TO

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878

© lineat all rights reserved

P.IVA 05492030878